Diecezja Tarnowska
Modlitwa za kapłanów przez wstawiennictwo Maryi, Królowej kapłanów
11.04.2024r.


Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanami

Stanisławem, Andrzejem, Marcinem, Stanisławem, Henrykiem, Stanisławem, Zbigniewem, Krzysztofem, Antonim, Marianem, Arturem, Kazimierzem, Romanem, Zdzisławem, Wiktorem, Grzegorzem, Kazimierzem, Wojciechem, Piotrem, Marianem, Pawłem, Dawidem, Danielem, Sylwestrem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Józefem, Stanisławem, Stanisławem, Ryszardem, Markiem, Krzysztofem, Wojciechem, Tomaszem, Jakubem, Krzysztofem, Piotrem, Stefanem, Edwardem, Leszkiem, Dariuszem, Andrzejem, Piotrem, Adrianem, Janem, Markiem, Pawłem, Józefem, Robertem, Sylwestrem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Kazimierzem, Józefem, Wojciechem, Janem, Stanisławem, Stanisławem, Zbigniewem, Józefem, Wojciechem, Mikołajem, Grzegorzem, Markiem, Czesławem, Piotrem, Franciszkiem, Piotrem, Mateuszem, Józefaem, Krzysztofem, Danielem, Marcinem, Marcinem, Łukaszem, Romanem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wojciechem, Januszem, Marcinem, Mariuszem, Stanisławem, Józefem, Piotrem, Martynaem, Andrzejem, Romanem, Mateuszem, Józefem, Krzysztofem, Mariuszem, Gabrielem, Stanisławem, Edwardem, Piotrem, Januszem, Dariuszem, Ryszardem, Januszem, Andrzejem, Andrzejem, Janem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Tadeuszem, Józefem, Jerzym, Krzysztofem, Stanisławem, Piotrem, Mateuszem, Andrzejem, Piotrem, Arkadiuszem, Mariuszem, Rafałem, Przemysławem, Wacławem, Janem, Adrianem, Grzegorzem, Leszkiem, Pawłem, Marcinem, Szczepanem, Krzysztofem, Robertem, Marianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Pawłem, Jackiem, Pawłem, Michałem, Stanisławem, Marianem, Ryszardem, Stanisławem, Sławomirem, Zbigniewem, Michałem, Marcinem, Markiem, Marcinem, Ryszardem, Wiesławem, Wojciechem, Markiem, Andrzejem, Mariuszem, Szczepanem, Maciejem, Piotrem, Marcinem, Dawidem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Stanisławem, Kazimierzem, Janem, Danielem, Jarosławem, Markiem, Jerzym, Januszem, Antonim, Adamem, Łukaszem, Michałem, Stanisławem, Arturem, Franciszkiem, Józefem, Pawłem, Rafałem, Jakubem, Bogusławem, Stanisławem, Witoldem, Stanisławem, Aleksandrem, Pawłem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Łukaszem, Grzegorzem, Pawłem, Wojciechem, Mateuszem, Pawłem, Stanisławem, Leszkiem, Andrzejem, Adamem, Markiem, Mariuszem, Adamem, Leszkiem, Wojciechem, Piotrem, Bogusławem, Mariuszem, Witoldem, Andrzejem, Jerzym, Józefem, Bogdanem, Krzysztofem, Marianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Kazimierzem, Sławomirem, Stanisławem, Augustynem, Piotrem, Krzysztofem, Tadeuszem, Józefem, Marcinem, Janem, Tomaszem, Kazimierzem, Piotrem, Łukaszem, Wiesławem, Antonim, Piotrem, Andrzejem, Piotrem, Kazimierzem, Ryszardem, Grzegorzem, Władysławem, Zygmuntem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Markiem, Ryszardem, Wiesławem, Pawłem, Kamilem, Zbigniewem, Bogumiłem, Łukaszem, Bogusławem, Józefem, Rafałem, Markiem, Dominikiem, Józefem, Józefem, Sylwestrem, Tadeuszem, Józefem, Bogdanem, Markiem, Stanisławem, Piotrem, Piotrem, Henrykiem, Pawłem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Edwardem, Bogusławem, Dariuszem, Stanisławem, Kamilem, Stanisławem, Andrzejem, Markiem, Józefem, Mirosławem, Piotrem, Mateuszem, Stanisławem, Piotrem, Pawłem, Grzegorzem, Janem, Antonim, Marianem, Ignacym, Andrzejem, Konradem, Januszem, Janem, Tadeuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Tomaszem, Tadeuszem, Stanisławem, Grzegorzem, Janem, Januszem, Michałem, Kazimierzem, Zdzisławem, Stanisławem, Marcinem, Damianem, Stanisławem, Jerzym, Markiem, Janem, Piotrem, Sławomirem, Mateuszem, Bolesławem, Michałem, Janem, Zdzisławem, Markiem, Januszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Zbigniewem, Stanisławem, Piotrem, Tadeuszem, Romanem, Pawłem, Andrzejem, Dariuszem, Pawłem, Krzysztofem, Stanisławem, Markiem, Leszkiem, Henrykiem, Stanisławem, Markiem, Stanisławem, Krzysztofem, Mateuszem, Józefem, Rafałem, Markiem, Fabianem, Zygmuntem, Augustynem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Janem, Jakubem, Ludwikiem , Bogusławem, Marcinem, Mariuszem, Eugeniuszem, Andrzejem, Piotrem, Maciejem, Stefanem, Marianem, Markiem, Dariuszem, Odaem, Antonim, Andrzejem, Tomaszem, Józefem, Bogusławem, Pawłem, Sławomirem, Mirosławem, Henrykiem, Janem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Witoldem, Tomaszem, Sławomirem, Robertem, Kazimierzem, Piotrem, Rafałem, Józefem, Józefem, Waldemarem, Mariuszem, Mariuszem, Mateuszem, Tomaszem, Marianem, Romanem, Kazimierzem, Mariuszem, Andrzejem, Józefem, Januszem, Krzysztofem, Maciejem, Janem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Mieczysławem, Michałem, Markiem, Grzegorzem, Marcinem, Ryszardem, Stanisławem, Pawłem, Bogdanem, Wojciechem, Janem, Andrzejem, Ziemowitem, Wojciechem, Wiesławem, Zbigniewem, Tomaszem, Czesławem, Janem, Rafałem, Łukaszem, Józefem, Markiem, Januszem, Mariuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Marcinem, Michałem, Romanem, Robertem, Augustynem, Grzegorzem, Hubertem, Janem, Januszem, Kamilem, Romanem, Jerzym, Stanisławem, Krzysztofem, Janem, Bogdanem, Adamem, Piotrem, Pawłem, Marianem, Kazimierzem, Sławomirem, Mateuszem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Czesławem, Wiesławem, Mateuszem, Pawłem, Stanisławem, Stanisławem, Łukaszem, Stanisławem, Krzysztofem, Piotrem, Maciejem, Stanisławem, Tadeuszem, Krystianem, Józefem, Grzegorzem, Witoldem, Zbigniewem, Stanisławem, Tomaszem, Mieczysławem, Damianem, Waldemarem, Krzysztofem, Mirosławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jarosławem, Tomaszem, Sebastianem, Bronisławem, Kazimierzem, Leszkiem, Bogdanem, Ryszardem, Emilem, Łukaszem, Sławomirem, Mirosławem, Krzysztofem, Maciejem, Markiem, Damianem, Kazimierzem, Januszem, Mateuszem, Grzegorzem, Pawłem, Stanisławem, Januszem, Wojciechem, Jarosławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Karolem, Piotrem, Stanisławem, Marianem, Jerzym, Krzysztofem, Adamem, Jarosławem, Wiesławem, Józefem, Kazimierzem, Arturem, Stanisławem, Benedyktem, Janem, Emilem, Damianem, Stanisławem, Wojciechem, Maciejem, Piotrem, Mariuszem, Tadeuszem, Tadeuszem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Pawłem, Franciszkiem, Piotrem, Robertem, Tadeuszem, Pawłem, Mieczysławem, Mieczysławem, Janem, Kazimierzem, Krzysztofem, Bogdanem, Kazimierzem, Henrykiem, Mirosławem, Marcinem, Piotrem, Stanisławem, Pawłem, Stanisławem, Stanisławem, Stanisławem, Janem, Wojciechem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Janem, Andrzejem, Krzysztofem, Filipem, Stanisławem, Leszkiem, Wojciechem, Maciejem, Jerzym, Krzysztofem, Sebastianem, Kazimierzem, Januszem, Łukaszem, Pawłem, Zbigniewem, Rafałem, Dariuszem, Rafałem, Tadeuszem, Pawłem, Bogdanem, Wojciechem, Mariuszem, Zdzisławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Piotrem, Józefem, Edwardem, Odaem, Dawidem, Jerzym, Marcinem, Marcinem, Czesławem, Piotrem, Wojciechem, Michałem, Andrzejem, Pawłem, Januszem, Kazimierzem, Bogdanem, Stanisławem, Czesławem, Zdzisławem, Stanisławem, Krzysztofem, Leszkiem, Andrzejem, Krystianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Stanisławem, Krzysztofem, Tomaszem, Sylwestrem, Janem, Hieronimem, Andrzejem, Andrzejem, Jakubem, Markiem, Bartłomiejem, Józefem, Józefem, Stanisławem, Jerzym, Pawłem, Pawłem, Tomaszem, Rafałem, Sylwestrem, Tadeuszem, Kamilem, Andrzejem, Zdzisławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Marcinem, Wojciechem, Józefem, Eugeniuszem, Stanisławem, Piotrem, Bogusławem, Adrianem, Krzysztofem, Mariuszem, Mirosławem, Andrzejem, Kazimierzem, Janem, Pawłem, Piotrem, Józefem, Janem, Stanisławem, Pawłem, Józefem, Mariuszem, Janem, Januszem, Bronisławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Mariuszem, Romanem, Mateuszem, Kazimierzem, Franciszkiem, Janem, Jackiem, Michałem, Pawłem, Jakubem, Dariuszem, Dariuszem, Jerzym, Pawłem, Kazimierzem, Józefem, Józefem, Tadeuszem, Sławomirem, Pawłem, Bogdanem, Andrzejem, Adamem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Stanisławem, Krzysztofem, Pawłem, Stanisławem, Tadeuszem, Wojciechem, Bartłomiejem, Andrzejem, Szczepanem, Andrzejem, Józefem, Stanisławem, Łazarzem, Stefanem, Andrzejem, Markiem, Adamem, Krzysztofem, Przemysławem, Augustynem, Zdzisławem, Rafałem, Krzysztofem, Maksymilianem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Józefem, Dawidem, Mariuszem, Mateuszem, Tomaszem, Janem, Januszem, Januszem, Adamem, Jerzym, Piotrem, Józefem, Tomaszem, Wacławem, Piotrem, Władysławem, Józefem, Mateuszem, Jerzym, Kazimierzem, Andrzejem, Czesławem, Kazimierzem, Arkadiuszem, Stanisławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Romanem, Krzysztofem, Marcinem, Damianem, Edwardem, Robertem, Markiem, Antonim, Wojciechem, Jackiem, Adamem, Janem, Gajem, Marcinem, Kazimierzem, Józefem, Andrzejem, Janem, Adamem, Rafałem, Józefem, Romanem, Łukaszem, Januszem, Krzysztofem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Patrykiem, Krzysztofem, Janem, Andrzejem, Andrzejem, Szczepanem, Piotrem, Rafałem, Antonim, Sylwestrem, Leszkiem, Krzysztofem, Stanisławem, Radosławem, Kazimierzem, Markiem, Dariuszem, Stanisławem, Józefem, Sławomirem, Gawłem, Stanisławem, Adamem, Franciszkiem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Włodzimierzem, Alfredem, Tadeuszem, Antonim, Łukaszem, Piotrem, Piotrem, Stanisławem, Jackiem, Tomaszem, Tadeuszem, Karolem, Bernardem, Antonim, Janem, Norbertem, Bogusławem, Pawłem, Łukaszem, Arkadiuszem, Janem, Ireneuszem, Jackiem, Januszem, Antonim

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ryszardem, Janem, Mariuszem, Józefem, Kazimierzem, Bogusławem, Maciejem, Mirosławem, Markiem, Mikołajem, Tomaszem, Dominikiem, Kazimierzem, Zdzisławem, Stanisławem, Janem, Kamilem, Jackiem, Stanisławem, Stanisławem, Grzegorzem, Stanisławem, Krzysztofem, Bogdanem, Józefem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Sławomirem, Konradem, Markiem, Janem, Józefem, Mariuszem, Piotrem, Marianem, Stanisławem, Józefem, Markiem, Nikodemem, Jakubem, Mateuszem, Dariuszem, Romanem, Mirosławem, Alfredem, Januszem, Grzegorzem, Mateuszem, Ryszardem, Konradem, Henrykiem, Krzysztofem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Bogusławem, Oskarem, Pawłem, Eugeniuszem, Stanisławem, Tomaszem, Januszem, Józefem, Henrykiem, Stanisławem, Kazimierzem, Waldemarem, Krzysztofem, Adamem, Kazimierzem, Mieczysławem, Rafałem, Stanisławem, Waldemarem, Leonem, Radosławem, Tomaszem, Krzysztofem, Adamem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Franciszkiem, Janem, Adamem, Marcinem, Mateuszem, Władysławem, Krzysztofem, Zygmuntem, Łukaszem, Piotrem, Pawłem, Ryszardem, Józefem, Wiesławem, Grzegorzem, Ireneuszem, Sylwestrem, Bernardem, Stanisławem, Marcinem, Kacprem, Marianem, Grzegorzem, Rafałem, Jerzym

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Rafałem, Stefanem, Józefem, Stanisławem, Krzysztofem, Markiem, Józefem, Marcinem, Zbigniewem, Łukaszem, Piotrem, Markiem, Tadeuszem, Dawidem, Adamem, Grzegorzem, Mirosławem, Dominikiem, Bartoszem, Janem, Wojciechem, Bartoszem, Pawłem, Józefem, Maciejem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Michałem, Robertem, Mirosławem, Mateuszem, Marcinem, Pawłem, Rafałem, Wiesławem, Piotrem, Piotrem, Krzysztofem, Czesławem, Tomaszem, Krzysztofem, Januszem, Łukaszem, Szczepanem, Jackiem, Mateuszem, Łukaszem, Zdzisławem, Jackiem, Michałem, Łukaszem, Sebastianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Michałem, Szczepanem, Danielem, Mariuszem, Władysławem, Bogusławem, Łukaszem, Rafałem, Łukaszem, Januszem, Grzegorzem, Pawłem, Maciejem, Kacprem, Jackiem, Bartłomiejem, Sebastianem, Grzegorzem, Damianem, Tomaszem, Tadeuszem, Grzegorzem, Sylwestrem, Marianem, Mariuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Eugeniuszem, Tadeuszem, Michałem, Maciejem, Józefem, Włodzimierzem, Franciszkiem, Arturem, Franciszkiem, Adamem, Danielem, Markiem, Marianem, Sebastianem, Jakubem, Wiesławem, Tadeuszem, Mateuszem, Leszkiem, Dariuszem, Stanisławem, Stanisławem, Damianem, Andrzejem, Marianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Stanisławem, Andrzejem, Danielem, Krzysztofem, Władysławem, Antonim, Grzegorzem, Janem, Edwardem, Markiem, Alfonsem, Jerzym, Grzegorzem, Łukaszem, Andrzejem, Władysławem, Grzegorzem, Piotrem, Pawłem, Zenonem, Wiesławem, Piotrem, Marianem, Patrykiem, Januszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Romanem, Janem, Szczepanem, Rafałem, Józefem, Franciszkiem, Mariuszem, Wiesławem, Rafałem, Krzysztofem, Karolem, Jerzym, Wiesławem, Leszkiem, Albertem, Edwardem, Pawłem, Wojciechem, Krzysztofem, Romanem, Ryszardem, Damianem, Łukaszem, Kazimierzem, Tomaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jerzym, Piotrem, Łukaszem, Ireneuszem, Pawłem, Robertem, Bogusławem, Stanisławem, Markiem, Łukaszem, Józefem, Kazimierzem, Janem, Przemysławem, Krzysztofem, Andrzejem, Piotrem, Jerzym, Mirosławem, Zbigniewem, Marcinem, Grzegorzem, Ryszardem, Czesławem, Zygmuntem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Stanisławem, Józefem, Waldemarem, Stanisławem, Mariuszem, Rafałem, Zbigniewem, Marcinem, Józefem, Markiem, Tomaszem, Józefem, Robertem, Januszem, Michałem, Robertem, Pawłem, Arkadiuszem, Marcinem, Tomaszem, Krzysztofem, Szymonem, Edwinem, Piotrem, Błażejem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jerzym, Adamem, Bonawenturaem, Arnoldem, Stanisławem, Bartłomiejem, Ryszardem, Stanisławem, Pawłem, Grzegorzem, Józefem, Romanem, Adamem, Antonim, Henrykiem, Mieczysławem, Józefem, Grzegorzem, Władysławem, Mirosławem, Hieronimem, Stanisławem, Józefem, Kamilem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wojciechem, Stanisławem, Wiesławem, Arturem, Stanisławem, Józefem, Maciejem, Kilianem, Stanisławem, Iwanem, Leszkiem, Jerzym, Marcinem, Antonim, Jackiem, Pawłem, Antonim, Bogusławem, Krzysztofem, Krzysztofem, Andrzejem, Odaem, Bogusławem, Robertem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Leszkiem, Stanisławem, Janem, Markiem, Wiesławem, Piotrem, Maksymilianem, Andrzejem, Markiem, Józefem, Zbigniewem, Tomaszem, Jakubem, Rafałem, Grzegorzem, Krzysztofem, Robertem, Markiem, Łukaszem, Grzegorzem, Markiem, Piotrem, Zbigniewem, Tadeuszem, Ryszardem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Michałem, Januszem, Piotrem, Andrzejem, Tadeuszem, Bogusławem, Tomaszem, Józefem, Ireneuszem, Henrykiem, Antonim, Bogdanem, Tadeuszem, Kazimierzem, Tadeuszem, Markiem, Tomaszem, Sylwestrem, Krzysztofem, Andrzejem, Grzegorzem, Jakubem, Grzegorzem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

i za wszystkimi kapłanami, którzy nie zostali wymienieni

Królowo kapłanów, módl się za nami!

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na tych kapłanów, by Tobie poddani wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Amen!

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryja..., Chwała Ojcu...