Archidiecezja Warmińska
Modlitwa za kapłanów przez wstawiennictwo Maryi, Królowej kapłanów
11.04.2024r.


Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanami

Józefem, Benonem, Janem, Karolem, Pawłem, Marianem, Januszem, Marianem, Kazimierzem, Wincentym, Józefem, Eugeniuszem, Stanisławem, Kazimierzem, Franciszkiem, Stanisławem, Walentynem, Kazimierzem, Szczepanem, Kazimierzem, Mikołajem, Edwardem, Henrykiem, Henrykiem, Tadeuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Romualdem, Apolinarym, Jerzym, Stanisławem, Stanisławem, Jerzym, Mirosławem, Andrzejem, Andrzejem, Kazimierzem, Juliuszem, Stanisławem, Franciszkiem, Edwardem, Romanem, Janem, Pawłem, Stanisławem, Antonim, Władysławem, Waldemarem, Aleksandrem, Stanisławem, Józefem, Eugeniuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Mieczysławem, Lechem, Tadeuszem, Jerzym, Franciszkiem, Tadeuszem, Waldemarem, Edwardem, Józefem, Stanisławem, Romualdem, Stanisławem, Cyprianem, Józefem, Andrzejem, Rajmundem, Zenonem, Andrzejem, Marianem, Wiesławem, Stanisławem, Andrzejem, Stanisławem, Witoldem, Krzysztofem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ryszardem, Ryszardem, Janem, Bogdanem, Janem, Eugeniuszem, Krzysztofem, Zdzisławem, Adamem, Andrzejem, Lechem, Jerzym, Michałem, Jackiem, Januszem, Andrzejem, Andrzejem, Wojciechem, Stanisławem, Klemensem, Edwardem, Leszkiem, Markiem, Sławomirem, Albinem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jerzym, Sławomirem, Wiesławem, Jerzym, Andrzejem, Krzysztofem, Kazimierzem, Zbigniewem, Wiesławem, Markiem, Janem, Witoldem, Mirosławem, Stanisławem, Władysławem, Andrzejem, Stanisławem, Piotrem, Zdzisławem, Markiem, Mirosławem, Mieczysławem, Januszem, Zdzisławem, Romanem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Janem, Zdzisławem, Stanisławem, Marianem, Andrzejem, Pawłem, Janem, Antonim, Mirosławem, Bolesławem, Dariuszem, Władysławem, Andrzejem, Sławomirem, Sylwestrem, Rosłanem, Leonem, Janem, Józefem, Jarosławem, Mieczysławem, Romanem, Krzysztofem, Robertem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jarosławem, Mirosławem, Sławomirem, Krzysztofem, Mariuszem, Jerzym, Krzysztofem, Romanem, Tomaszem, Kazimierzem, Leszkiem, Krzysztofem, Ignacym, Jackiem, Andrzejem, Kazimierzem, Remigiuszem, Leszkiem, Dariuszem, Wiesławem, Romanem, Jarosławem, Grzegorzem, Januszem, Andrzejem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Piotrem, Adamem, Mieczysławem, Juliuszem, Grzegorzem, Markiem, Krzysztofem, Grzegorzem, Ireneuszem, Wojciechem, Witoldem, Wiesławem, Jerzym, Wiesławem, Stanisławem, Jarosławem, Józefem, Andrzejem, Jerzym, Markiem, Zbigniewem, Markiem, Wojciechem, Leszkiem, Kazimierzem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Andrzejem, Leonardem, Julianem, Zbigniewem, Andrzejem, Leszkiem, Markiem, Wojciechem, Stanisławem, Andrzejem, Grzegorzem, Andrzejem, Andrzejem, Piotrem, Piotrem, Mieczysławem, Tomaszem, Markiem, Andrzejem, Stanisławem, Leszkiem, Adamem, Eugeniuszem, Wojciechem, Zbigniewem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Tomaszem, Aleksandrem, Maciejem, Wiesławem, Henrykiem, Kazimierzem, Waldemarem, Stanisławem, Aleksandrem, Tadeuszem, Jerzym, Cezarym, Andrzejem, Januszem, Zbigniewem, Tomaszem, Zdzisławem, Leszkiem, Krzysztofem, Wiesławem, Jackiem, Romanem, Arturem, Piotrem, Jarosławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Bogumiłem, Tomaszem, Pawłem, Przemysławem, Zbigniewem, Krzysztofem, Mieczysławem, Andrzejem, Adamem, Piotrem, Jackiem, Zdzisławem, Krzysztofem, Janem, Dariuszem, Wojciechem, Sławomirem, Piotrem, Wojciechem, Markiem, Jerzym, Wojciechem, Łukaszem, Arturem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Bogdanem, Wojciechem, Andrzejem, Marcinem, Remigiuszem, Andrzejem, Pawłem, Szczepanem, Piotrem, Markiem, Tomaszem, Tomaszem, Sylwestrem, Tomaszem, Mirosławem, Andrzejem, Zbigniewem, Marcinem, Michałem, Mariuszem, Mariuszem, Piotrem, Adamem, Mariuszem, Hubertem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Romanem, Piotrem, Radosławem, Wojciechem, Bartłomiejem, Przemysławem, Mariuszem, Arturem, Wojciechem, Pawłem, Michałem, Markiem, Maciejem, Andrzejem, Krzysztofem, Pawłem, Krzysztofem, Tomaszem, Marcinem, Andrzejem, Wojciechem, Pawłem, Sławomirem, Karolem, Tomaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Michałem, Pawłem, Grzegorzem, Pawłem, Jarosławem, Jackiem, Tomaszem, Piotrem, Mariuszem, Krzysztofem, Andrzejem, Andrzejem, Marcinem, Robertem, Tomaszem, Danielem, Łukaszem, Karolem, Adamem, Wojciechem, Krzysztofem, Łukaszem, Sławomirem, Bartłomiejem, Bogusławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Stanisławem, Marcinem, Maciejem, Damianem, Romanem, Jarosławem, Przemysławem, Bartłomiejem, Krzysztofem, Pawłem, Wojciechem, Zdzisławem, Dariuszem, Łukaszem, Radosławem, Stanisławem, Michałem, Tomaszem, Pawłem, Grzegorzem, Wiktorem, Arkadiuszem, Łukaszem, Pawłem, Zbigniewem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Przemysławem, Mariuszem, Piotrem, Krzysztofem, Bartłomiejem, Piotrem, Wojciechem, Łukaszem, Pawłem, Jarosławem, Mariuszem, Adamem, Michałem, Adrianem, Józefem, Michałem, Adrianem, Karolem, Zbigniewem, Kamilem, Pawłem, Michałem, Marcinem, Łukaszem, Pawłem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krystianem, Dawidem, Michałem, Kamilem, Łukaszem, Marcinem, Krzysztofem, Dariuszem, Krzysztofem, Łukaszem, Tadeuszem, Pawłem, Grzegorzem, Andrzejem, Łukaszem, Dawidem, Rafałem, Kamilem, Pawłem, Krzysztofem, Mateuszem, Pawłem, Szymonem, Łukaszem, Michałem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Erykiem, Andrzejem, Danielem, Kamilem, Mateuszem, Szymonem, Krzysztofem, Mateuszem, Przemysławem, Rafałem, Sławomirem, Grzegorzem, Danielem, Jędrzejem, Karolem, Michałem, Piotrem, Adrianem, Bartoszem, Krzysztofem, Krzysztofem, Wojciechem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

i za wszystkimi kapłanami, którzy nie zostali wymienieni

Królowo kapłanów, módl się za nami!

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na tych kapłanów, by Tobie poddani wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Amen!

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryja..., Chwała Ojcu...