Diecezja Ełcka
Modlitwa za kapłanów przez wstawiennictwo Maryi, Królowej kapłanów
11.04.2024r.


Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanami

Maciejem, Markiem, Wojciechem, Arturem, Tadeuszem, Zbigniewem, Dariuszem, Wojciechem, Dariuszem, Maciejem, Marcinem, Pawłem, Michałem, Ryszardem, Marcinem, Jerzym, Pawłem, Jackiem, Przemysławem, Krzysztofem, Danielem, Piotrem, Mariuszem, Tomaszem, Adamem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Adamem, Karolem, Karolem, Sławomirem, Arkadiuszem, Tomaszem, Radosławem, Adamem, Radosławem, Krzysztofem, Andrzejem, Wojciechem, Michałem, Władysławem, Stanisławem, Piotrem, Pawłem, Romualdem, Bernardem, Antonim, Antonim, Wiesławem, Zygmuntem, Waldemarem, Janem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ireneuszem, Wiesławem, Radosławem, Wacławem, Krzysztofem, Wojciechem, Alfonsem, Stefanem, Jerzym, Zygmuntem, Bogusławem, Stanisławem, Stanisławem, Kazimierzem, Jerzym, Stanisławem, Lechem, Piotrem, Maciejem, Maciejem, Zdzisławem, Januszem, Zbigniewem, Henrykiem, Łukaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Edwardem, Marianem, Janem, Franciszkiem, Stanisławem, Marianem, Krzysztofem, Stanisławem, Stanisławem, Andrzejem, Maksymilianem, Tomaszem, Rafałem, Kamilem, Marcinem, Marcinem, Tomaszem, Konradem, Michałem, Kazimierzem, Janem, Wiktorem, Antonim, Bogdanem, Aleksem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jerzym, Radosławem, Stanisławem, Waldemarem, Wojciechem, Markiem, Wiesławem, Pawłem, Dariuszem, Krzysztofem, Markiem, Łukaszem, Tomaszem, Arturem, Sławomirem, Wojciechem, Jarosławem, Dariuszem, Sławomirem, Marcinem, Dariuszem, Szymonem, Arkadiuszem, Robertem, Adamem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Jarosławem, Markiem, Jarosławem, Andrzejem, Wojciechem, Jarosławem, Dariuszem, Henrykiem, Tadeuszem, Zbigniewem, Kazimierzem, Mieczysławem, Michałem, Marcinem, Krzysztofem, Andrzejem, Łukaszem, Radosławem, Andrzejem, Janem, Maciejem, Rafałem, Jackiem, Zygfrydem, Jerzym

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Jerzym, Krzysztofem, Przemysławem, Tadeuszem, Janem, Marcinem, Franciszkiem, Wojciechem, Jarosławem, Jerzym, Jarosławem, Adrianem, Marcinem, Markiem, Robertem, Kamilem, Jerzym, Radosławem, Klemensem, Władysławem, Jarosławem, Stanisławem, Borysem, Rafałem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Łukaszem, Cezarym, Zbigniewem, Karolem, Maciejem, Robertem, Andrzejem, Piotrem, Kazimierzem, Łukaszem, Tomaszem, Arkadiuszem, Sewerynem, Władysławem, Albertem, Adamem, Januszem, Grzegorzem, Tadeuszem, Jackiem, Andrzejem, Marcinem, Józefem, Krzysztofem, Arkadiuszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Jarosławem, Krzysztofem, Adamem, Tomaszem, Jarosławem, Bogdanem, Krzysztofem, Adamem, Dariuszem, Tomaszem, Andrzejem, Dariuszem, Waldemarem, Przemysławem, Andrzejem, Tadeuszem, Jarosławem, Markiem, Przemysławem, Marcelim, Jarosławem, Andrzejem, Krzysztofem, Lechem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Albertem, Pawłem, Andrzejem, Pawłem, Tomaszem, Krzysztofem, Dawidem, Wojciechem, Cezarym, Pawłem, Romanem, Emilem, Łukaszem, Andrzejem, Mirosławem, Tadeuszem, Piotrem, Bartoszem, Janem, Wojciechem, Szymonem, Lechem, Stanisławem, Arturem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Grzegorzem, Dariuszem, Piotrem, Jarosławem, Januszem, Czesławem, Sławomirem, Sylwestrem, Adamem, Hieronimem, Sebastianem, Janem, Stanisławem, Marcinem, Waldemarem, Stanisławem, Karolem, Mirosławem, Sławomirem, Cezarym, Andrzejem, Stefanem, Mirosławem, Dariuszem, Andrzejem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Zbigniewem, Michałem, Przemysławem, Andrzejem, Krzysztofem, Jackiem, Stanisławem, Janem, Piotrem, Wojciechem, Adamem, Andrzejem, Piotrem, Rafałem, Henrykiem, Rosłanem, Janem, Maciejem, Andrzejem, Stanisławem, Maciejem, Erykiem, Markiem, Tadeuszem, Łukaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Wiesławem, Cezarym, Grzegorzem, Michałem, Aleksem, Henrykiem, Marianem, Zbigniewem, Jackiem, Markiem, Jaremaem, Marcinem, Tadeuszem, Antonim, Wojciechem, Łukaszem, Tomaszem, Wiesławem, Zygmuntem, Tadeuszem, Piotrem, Szymonem, Tadeuszem, Czesławem, Pawłem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Arturem, Markiem, Przemysławem, Krzysztofem, Jackiem, Mieczysławem, Krzysztofem, Wojciechem, Jarosławem, Romualdem, Tomaszem, Markiem, Bogdanem, Tomaszem, Stanisławem, Tadeuszem, Tadeuszem, Waldemarem, Krzysztofem, Mariuszem, Konradem, Wojciechem, Antonim, Jackiem, Jackiem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Henrykiem, Dariuszem, Arturem, Karolem, Grzegorzem, Januszem, Tadeuszem, Januszem, Łukaszem, Marcinem, Andrzejem, Dariuszem, Krzysztofem, Aleksem, Michałem, Pawłem, Pawłem, Arturem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

i za wszystkimi kapłanami, którzy nie zostali wymienieni

Królowo kapłanów, módl się za nami!

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na tych kapłanów, by Tobie poddani wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Amen!

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryja..., Chwała Ojcu...