Diecezja Toruńska
Modlitwa za kapłanów przez wstawiennictwo Maryi, Królowej kapłanów
11.04.2024r.


Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanami

Stanisławem, Danielem, Bartoszem, Krzysztofem, Stanisławem, Dariuszem, Mateuszem, Gabrielem, Wojciechem, Krzysztofem, Marcinem, Zdzisławem, Wiesławem, Mateuszem, Andrzejem, Franciszkiem, Janem, Markiem, Grzegorzem, Ksawerym, Przemysławem, Pawłem, Markiem, Krystianem, Franciszkiem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Karolem, Adamem, Jackiem, Szymonem, Mateuszem, Jarosławem, Józefem, Mariuszem, Mirosławem, Piotrem, Sylwestrem, Michałem, Pawłem, Wojciechem, Andrzejem, Grzegorzem, Krzysztofem, Henrykiem, Wacławem, Dominikiem, Ryszardem, Benedyktem, Józefem, Jackiem, Wojciechem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Bogusławem, Stanisławem, Wojciechem, Bartoszem, Krzysztofem, Łukaszem, Sławomirem, Piotrem, Henrykiem, Stanisławem, Tomaszem, Dominikiem, Kazimierzem, Krzysztofem, Patrykiem, Tomaszem, Marcinem, Dawidem, Zbigniewem, Adamem, Stanisławem, Kazimierzem, Krzysztofem, Markiem, Grzegorzem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Czesławem, Zbigniewem, Januarym, Łukaszem, Stanisławem, Wojciechem, Stanisławem, Stanisławem, Dariuszem, Marianem, Piotrem, Józefem, Piotrem, Andrzejem, Andrzejem, Andrzejem, Mirosławem, Arturem, Mirosławem, Tomaszem, Jarosławem, Januszem, Stanisławem, Kazimierzem, Tomaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Marcinem, Henrykiem, Wojciechem, Krzysztofem, Dominikiem, Sebastianem, Marcinem, Tadeuszem, Stanisławem, Dariuszem, Adamem, Jerzym, Witoldem, Wojciechem, Franciszkiem, Marcinem, Stanisławem, Mirosławem, Krzysztofem, Kazimierzem, Maciejem, Bogdanem, Wojciechem, Józefem, Krzysztofem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Mariuszem, Michałem, Ryszardem, Piotrem, Jackiem, Grzegorzem, Maciejem, Leszkiem, Bogdanem, Pawłem, Waldemarem, Grzegorzem, Marcinem, Michałem, Dariuszem, Grzegorzem, Markiem, Andrzejem, Eugeniuszem, Marianem, Michałem, Krzysztofem, Maciejem, Andrzejem, Wiesławem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Rafałem, Eugeniuszem, Robertem, Maciejem, Tycjanem, Henrykiem, Kazimierzem, Damianem, Dariuszem, Kamilem, Grzegorzem, Czesławem, Stanisławem, Jarosławem, Antonim, Bartoszem, Piotrem, Zygmuntem, Zbigniewem, Andrzejem, Kazimierzem, Grzegorzem, Krzysztofem, Pawłem, Krzysztofem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Zygmuntem, Zdzisławem, Wiesławem, Aleksandrem, Marcinem, Markiem, Wojciechem, Franciszkiem, Kazimierzem, Zbigniewem, Wiesławem, Andrzejem, Dominikiem, Maciejem, Jackiem, Stanisławem, Grzegorzem, Stanisławem, Pawłem, Antonim, Sławomirem, Zbigniewem, Mariuszem, Tomaszem, Łukaszem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ireneuszem, Ryszardem, Waldemarem, Edwinem, Tadeuszem, Kazimierzem, Aleksandrem, Tomaszem, Stanisławem, Marianem, Wojciechem, Tadeuszem, Grzegorzem, Nadziejaem, Michałem, Romanem, Michałem, Robertem, Łukaszem, Stanisławem, Wojciechem, Henrykiem, Józefem, Andrzejem, Marcinem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Krzysztofem, Michałem, Piotrem, Pawłem, Wojciechem, Mateuszem, Wiktorem, Wiesławem, Henrykiem, Łukaszem, Kamilem, Mirosławem, Korneliuszem, Józefem, Janem, Janem, Romanem, Kazimierzem, Wojciechem, Pawłem, Andrzejem, Piotrem, Tomaszem, Rajmundem, Grzegorzem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Dariuszem, Stanisławem, Wojciechem, Karolem, Zbigniewem, Jackiem, Wojciechem, Kazimierzem, Tomaszem, Kazimierzem, Arkadiuszem, Markiem, Pawłem, Wiesławem, Edwardem, Andrzejem, Janem, Piotrem, Mieczysławem, Krzysztofem, Kazimierzem, Piotrem, Wojciechem, Krzysztofem, Piotrem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Romanem, Markiem, Franciszkiem, Bartoszem, Zbigniewem, Łukaszem, Markiem, Krzysztofem, Włodzimierzem, Przemysławem, Bartłomiejem, Łukaszem, Sławomirem, Arkadiuszem, Marcinem, Sławomirem, Markiem, Arturem, Marcinem, Mateuszem, Mariuszem, Stefanem, Leszkiem, Piotrem, Leszkiem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Dawidem, Bartłomiejem, Jackiem, Stanisławem, Henrykiem, Zdzisławem, Stefanem, Józefem, Wojciechem, Zdzisławem, Szczepanem, Szczęsnym, Stanisławem, Henrykiem, Józefem, Stanisławem, Władysławem, Stanisławem, Krzysztofem, Andrzejem, Jarosławem, Dawidem, Arturem, Antonim, Pawłem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Piotrem, Wiesławem, Kazimierzem, Szczepanem, Łukaszem, Janem, Mateuszem, Mateuszem, Wojciechem, Tomaszem, Andrzejem, Tomaszem, Grzegorzem, Sławomirem, Dawidem, Wacławem, Andrzejem, Eugeniuszem, Zbigniewem, Dawidem, Łukaszem, Zbigniewem, Jackiem, Wojciechem, Dawidem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Henrykiem, Kazimierzem, Krzysztofem, Kazimierzem, Franciszkiem, Mateuszem, Józefem, Przemysławem, Sławomirem, Feliksem, Czesławem, Krzysztofem, Mariuszem, Kazimierzem, Przemysławem, Jackiem, Jerzym, Marianem, Mateuszem, Pawłem, Piotrem, Łukaszem, Bogumiłem, Jerzym, Damianem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Markiem, Wiesławem, Kazimierzem, Dariuszem, Wiesławem, Wojciechem, Bernardem, Krzysztofem, Mariuszem, Andrzejem, Marianem, Grzegorzem, Stanisławem, Andrzejem, Jarosławem, Jarosławem, Józefem, Witoldem, Augustynem, Zenonem, Wojciechem, Dariuszem, Arturem, Sebastianem, Janem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Tomaszem, Zbigniewem

Królowo kapłanów, módl się za nami!

i za wszystkimi kapłanami, którzy nie zostali wymienieni

Królowo kapłanów, módl się za nami!

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Nich o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na tych kapłanów, by Tobie poddani wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Amen!

Królowo kapłanów, módl się za nami!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryja..., Chwała Ojcu...